top of page

Basisschool De Dubbeldekker en de Weekendschool

IMC Basis en De Dubbeldekker - Weekendschoolonderwijs op de basisschool

 

IMC Weekendschool heeft een programma ontwikkeld dat het reguliere onderwijsaanbod aanvult en de focus op schoolvakken verlegt naar toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling: IMC Basis.

In dit programma krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 in het reguliere onderwijs les  van enthousiaste gastdocenten uit allerlei vakgebieden: van advocaten en artsen tot kunstenaars en architecten. Zo maken ze kennis met de maatschappij en leren ze vele vaardigheden.

Doelstellingen van het programma zijn: jongeren van alle schoolniveaus uitrusten met vaardigheden, kennis en motivatie die nodig zijn om hun talenten te ontwikkelen, het beste uit zichzelf te halen en de juiste keuzes te maken in studie en beroep.

Op dit moment loopt het IMC Basis programma succesvol in Hilversum, Delft en Apeldoorn en volgend schooljaar wordt er gestart in Roermond.

IMC Basis wordt aanbevolen door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Staatssecretaris Sander Dekker.

 

Samenwerking tussen basisschool de Dubbeldekker en IMC Weekendschool

“Waarom zit je op school?

Wat betekent het als jij je best doet en steeds een stap verder komt?”

Iedere week vak experts op school; mensen zoals jij en ik die ooit ook in de schoolbanken gezeten hebben. Mensen die een beroep hebben gekozen dat past bij hun interesses en vaardigheden. Een beroep waar je gelukkig van wordt. Een vak dat je elke dag uitoefent. Deze vak experts vertellen, geven praktische lessen en prikkelen de interesses van de kinderen. Tevens mogen de kinderen regelmatig op bezoek op de ‘echte werkvloer’.

Het is een voorrecht als school onze kinderen deze kennis mee te geven. Niet iedere leerling heeft een omgeving waarin ze voldoende zicht krijgen wat het ‘schoolleven’ je kan opleveren en welke kansrijke toekomstmogelijkheden dit voor jou als kind in petto heeft.

 

Een medewerker van IMC-basis vertelt: "Onze leerlingen verdienen kansrijk onderwijs, veel succeservaringen en hebben extra baat bij het vroegtijdig prikkelen van diepere drijfveren. Het raakt mij en ons als team, als kinderen na de IMC-lessen vol vuur vertellen waar ze extra hard voor willen werken om daar te komen waar deze meneer of mevrouw nu staat. Ze zien levensechte voorbeelden en horen hoe het ook hen kan lukken om te doen waar ze zich goed bij voelen en goed in zijn.

Sinds 2014 hebben we een heel prettige en constructieve samenwerking met IMC-weekendschool en de Lions Crailo. We hebben maar 1 doel met elkaar: onze kinderen prikkelen en motiveren voor het onderwijs, voor hun toekomst dat deels in hun eigen handen ligt. Ieder kind dat geraakt wordt door de IMC-lessen zie ik als een zaadje dat is gepland en kan groeien als het voldoende gevoed blijft."

 

IMC Basis en de samenwerking met Lions Crailo

Door twee werelden met elkaar in contact te brengen inspireert IMC Basis niet alleen de leerlingen maar ook de gastdocenten en bedrijven en organisaties door hen te vragen hun competenties op een andere manier in te zetten. Partnerbedrijven en -organisaties krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

Lions Crailo is betrokken bij dit mooie programma en steunt de implementatie op De Dubbeldekker in Hilversum. Ze leveren gastdocenten uit de club en hun netwerk en zorgen door middel van het aantrekken van sponsors en het organiseren van projecten dat het geld voor dit project bij elkaar wordt gezocht.

 

 

bottom of page