Grote kop

Goede doelen

Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de opbrengst van het Papageno Zomerconcert geschonken aan een goed doel.

In 2019 waren dat er twee: het Papageno Huis en IMC Basis en basisschool De Dubbeldekker. 

Ook in 2020 worden deze beide doelen weer gesteund.

IMC Basis en basisschool De Dubbeldekker

Op een groeiend aantal, speciaal geselecteerde basisscholen in Nederland, krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang elke week onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde en beeldende kunst. Dit programma heet IMC Basis en is ontwikkeld door Stichting IMC Weekendschool.

 

IMC Basis vult het reguliere onderwijsaanbod aan en stimuleert de leerlingen om de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden.

 

Inmiddels wordt het programma op 34 basisscholen in Nederland uitgevoerd. Sinds de oprichting van IMC Basis in 2014 maakt Lions Club Crailo het mogelijk dat dit aanvullend onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden op basisschool De Dubbeldekker in Hilversum.

Papageno Huis

 

In 2015 is het Papageno Huis door Koningin Máxima officieel geopend. In dit huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen en doen ze mee aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij een grote rol, maar er is ook ruimte voor sport en spel.

 

Het nieuwste initiatief is ‘de Toverfluit’, een vroegdiagnostisch behandelcentrum. Een vroege diagnose en integrale behandeling vergroten de kans op een zinvol en zelfstandig leven voor kinderen met autisme. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling en zeker deze kwetsbare en relatief grote groep waar Stichting Papageno zich voor inzet........ lees meer

Goede doel t/m 2015

Het doel van de stichting was het werven van fondsen voor het Saint Francis' Hospital (SFH) door middel van het jaarlijks organiseren van een openluchtconcert van klassieke muziek. Daarbij gaf de Stichting voorafgaande aan het concert informatie over ontwikkelingssamenwerking. Het SFH is een ziekenhuis in Katete, Oost-Zambia, met een constante en relatief hoge standaard van medische zorg en met een opleidingsschool voor verpleeg- en verloskundigen. Behalve uit hoofde van kaartverkoop, verwierf de stichting fondsen door schenkingen van particulieren, charitatieve instellingen en sponsors.

De netto-opbrengsten werden besteed aan door het bestuur goedgekeurde projecten die voorgesteld werden door het Saint Francis’ Hospital. In de afgelopen 18 jaar werd door SFH-Zomerconcert zelf ruim € 500.000 afgedragen voor het Saint Francis’ Hospital. Met dit geld, vermeerderd door Stichting Wilde Ganzen, werden o.a. gefinancierd: de modernisering van de laboratoria voor chemisch en bacteriologisch onderzoek, de verbouwing van de algemene polikliniek, de volledige renovatie van het operatiekamercomplex, maar ook zaken als patiëntbedden en een ambulance. Stichting Wilde Ganzen controleert de projecten op duurzaamheid en transparantie.

De organisatie van en controle op de besteding van de gelden geschiedde door Stichting Saint Francis' Hospital Medical Support Group. Deze stichting werd in 1993 opgericht door een groep Nederlandse artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die sinds 1969 in SFH hebben gewerkt en die ook door middel van andere projecten actief zijn voor het SFH. Zo werkte deze stichting mee aan de financiële, materiële en professionele ondersteuning van het SFH in samenwerking met Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum, dat een formele band heeft met SFH. Voor meer informatie over de Stichting Saint Francis’ Hospital Medical Support Group: zie stfrancishospital-msg.nl.