top of page

Grote kop

Goede doelen

Elk jaar wordt  er met de opbrengst van het Papageno Zomerconcert  twee goede doelen ondersteund.

 

In 2023 is als eerste goede doel Het Papageno Huis te Laren gekozen. Het tweede goede doel wordt binnenkort door ons bekend gemaakt.

Over het Papageno Huis Laren

 

In 2015 is het Papageno Huis Laren door Koningin Máxima officieel geopend. In dit huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen en doen ze mee aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij een grote rol, maar er is ook ruimte voor sport en spel.

 

Door Papageno:

"Autisme is een aandoening die voorkomt bij 1-2% van de bevolking; ca. 75.000 kinderen en
jongvolwassenen (0-25 jaar) en hun families hebben hiermee te maken. Iemand met een aandoening
op het autisme spectrum (ASS) laat ander gedrag zien op het vlak van communicatie, verbeelding en
sociale interactie. Hierdoor is het vaak lastig voor hen om een plek te vinden in de maatschappij. Dit
kan een zwaar stempel op het leven van de jongere zelf en op zijn/haar ouders, broers, zussen
drukken en natuurlijk ook op anderen in hun directe omgeving.

In het Papageno Huis begeleiden we jongeren met autisme in een veilige omgeving om hun talenten
te ontwikkelen en zo hun plaats te vinden in de samenleving. Dat doen wij bijvoorbeeld door de

buitenwereld naar binnen te brengen. Zo ontvangen wij gasten voor een lunch in het Papageno
Restaurant of voor een bezoek aan één van de zondagochtendconcerten. Jongeren verzorgen de
ontvangst, bereiden de lunch en staan in de bediening. Ook zijn er ruim 80 vrijwilligers die vanuit
hun diverse achtergronden en ervaringen de wereld van de jongeren verruimen en qua begeleiding
meer maatwerk mogelijk maken. Naast de zorg die geboden wordt door de professionals van
zorgpartner ’s Heeren Loo.".


In de komende jaren hopen wij nieuwe Papageno Huizen te open verspreid over het land. Het eerste
Papageno Huis in Laren (N-Holland) bestaat inmiddels 6 jaar en ons doel is om in de komende jaar
deze vorm van wonen, leren en werken breder te verspreiden over Nederland en in iedere provincie
een Papageno Huis op te richten. Het eerstvolgende Papageno Huis zal komen in Lemmer.

lees meer

bottom of page