top of page

Grote kop

Goede doelen

Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de opbrengst van het Papageno Zomerconcert geschonken aan een goed doel.

In 2019 waren dat er twee: het Papageno Huis en IMC Basis en basisschool De Dubbeldekker. 

 

Helaas konden er in 2020 én 2021 geen zomerconcerten worden georganiseerd. We kozen voor een alternatief! Nieuwsgierig? Klik hier!

 

In 2022 is het goede doel Het Papageno Huis te Laren.

Papageno Huis

 

In 2015 is het Papageno Huis door Koningin Máxima officieel geopend. In dit huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen en doen ze mee aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij een grote rol, maar er is ook ruimte voor sport en spel.

 

Autisme is een aandoening die voorkomt bij 1-2% van de bevolking; ca. 75.000 kinderen en
jongvolwassenen (0-25 jaar) en hun families hebben hiermee te maken. Iemand met een aandoening
op het autisme spectrum (ASS) laat ander gedrag zien op het vlak van communicatie, verbeelding en
sociale interactie. Hierdoor is het vaak lastig voor hen om een plek te vinden in de maatschappij. Dit
kan een zwaar stempel op het leven van de jongere zelf en op zijn/haar ouders, broers, zussen
drukken en natuurlijk ook op anderen in hun directe omgeving.

In het Papageno Huis begeleiden we jongeren met autisme in een veilige omgeving om hun talenten
te ontwikkelen en zo hun plaats te vinden in de samenleving. Dat doen wij bijvoorbeeld door de

buitenwereld naar binnen te brengen. Zo ontvangen wij gasten voor een lunch in het Papageno
Restaurant of voor een bezoek aan één van de zondagochtendconcerten. Jongeren verzorgen de
ontvangst, bereiden de lunch en staan in de bediening. Ook zijn er ruim 80 vrijwilligers die vanuit
hun diverse achtergronden en ervaringen de wereld van de jongeren verruimen en qua begeleiding
meer maatwerk mogelijk maken. Naast de zorg die geboden wordt door de professionals van
zorgpartner ’s Heeren Loo.


In de komende jaren hopen wij nieuwe Papageno Huizen te open verspreid over het land. Het eerste
Papageno Huis in Laren (N-Holland) bestaat inmiddels 6 jaar en ons doel is om in de komende jaar
deze vorm van wonen, leren en werken breder te verspreiden over Nederland en in iedere provincie
een Papageno Huis op te richten. Het eerstvolgende Papageno Huis zal komen in Lemmer.

lees meer

Goede doel t/m 2015

Het doel van de stichting was het werven van fondsen voor het Saint Francis' Hospital (SFH) door middel van het jaarlijks organiseren van een openluchtconcert van klassieke muziek. Daarbij gaf de Stichting voorafgaande aan het concert informatie over ontwikkelingssamenwerking. Het SFH is een ziekenhuis in Katete, Oost-Zambia, met een constante en relatief hoge standaard van medische zorg en met een opleidingsschool voor verpleeg- en verloskundigen. Behalve uit hoofde van kaartverkoop, verwierf de stichting fondsen door schenkingen van particulieren, charitatieve instellingen en sponsors.

De netto-opbrengsten werden besteed aan door het bestuur goedgekeurde projecten die voorgesteld werden door het Saint Francis’ Hospital. In de afgelopen 18 jaar werd door SFH-Zomerconcert zelf ruim € 500.000 afgedragen voor het Saint Francis’ Hospital. Met dit geld, vermeerderd door Stichting Wilde Ganzen, werden o.a. gefinancierd: de modernisering van de laboratoria voor chemisch en bacteriologisch onderzoek, de verbouwing van de algemene polikliniek, de volledige renovatie van het operatiekamercomplex, maar ook zaken als patiëntbedden en een ambulance. Stichting Wilde Ganzen controleert de projecten op duurzaamheid en transparantie.

De organisatie van en controle op de besteding van de gelden geschiedde door Stichting Saint Francis' Hospital Medical Support Group. Deze stichting werd in 1993 opgericht door een groep Nederlandse artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die sinds 1969 in SFH hebben gewerkt en die ook door middel van andere projecten actief zijn voor het SFH. Zo werkte deze stichting mee aan de financiële, materiële en professionele ondersteuning van het SFH in samenwerking met Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum, dat een formele band heeft met SFH. Voor meer informatie over de Stichting Saint Francis’ Hospital Medical Support Group: zie stfrancishospital-msg.nl.

bottom of page