top of page

Vorige edities

 

Papageno Zomerconcert 2022

Voor het Papageno Zomerconcert van 2022 heeft de gemeente geen vergunning verleend in verband met het broedseizoen. Wij organiseren vanaf 2023 de Papageno Zomerconcerten om die reden dan ook in de eerste week van september.

Gepland waren het Naardens Kamerorkest en Trijntje Oosterhuis. Voor 2024 heeft Trijntje al weer aangegeven mee te willen doen en daar kijken we natuurlijk nu al weer naar uit!

Papageno Zomerconcert 2021

Het Papageno Zomerconcert van 2021 heeft geen doorgang kunnen vinden in verband met de regels rondom Corona. Gepland was een optreden van Sonny Inc!

Papageno Zomerconcert 2020

Het Papageno Zomerconcert van 2020 heeft geen doorgang kunnen vinden in verband met de regels rondom Corona. Gezien de omstandigheden was er voor deze datum geen artiest benaderd door ons. 

Papageno Zomerconcert 2019

Het zomerconcert van 2019 kende een programma met Brigitte Heitzer en René van Kooten. De opbrengt van het concert is geheel ten goede gekomen van de Stichting Papageno.

Papageno Zomerconcert 2018

Het zomerconcert van 2018 kende een programma met het Amersfoorts Jeugdorkest en Carel Kraayenhof. De opbrengt van het concert is geheel ten goede gekomen van de Stichting Papageno.

Papageno Zomerconcert 2017

Zomerconcert 2017 - Amersfoorts Jeugdorkest en Guus Meeuwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zomerconcert 2017 kende twee primeurs: een symfonie orkest op het eiland en na de pauze de symbiose tussen klassiek en modern. Voor een uitverkochte "zaal" speelde het orkest, geïnspireerd door Guus Meeuwis, op de top van zijn kunnen. Een droge avond met een aangename temperatuur zorgde voor een prachtige setting waarin ook de beschikbare picknicks voor zover niet zelf meegebracht gretig aftrek vonden.

Voor een fotorapportage klik hier.

Zomerconcert 2016 gebroeders Jussen


 

 

 

Het Zomerconcert 2016 was een groot succes. Het concert was geheel uitverkocht. De tribunes waren volgepakt.

De gebroeders Jussen speelden voor een muisstil publiek in de prachtige omgeving van het meertje bij Rust Wat werken van o.a. Schubert, Chopin en Kulenty.

Het betoverende spel van de Jussens onder een mooie ondergaande avondzon zorgde voor een adembenemende sfeer die door sommige bezoekers later werd omschreven als "magisch".

Het genot van een glaasje wijn of frisdrank met een klein hapje er bij in de pauze maakte de avond compleet.

 

 

Zomerconcert 2015

In tegenstelling tot de sombere voorspellingen bleef het weer heerlijk gedurende de hele avond, zodat de luisteraars op een volle tribune, aan picknicktafels en op het terras van het restaurant onder de meest ideale omstandigheden konden genieten van een schitterend concert. Het orkest speelde de sterren van de hemel!

Het is ongelofelijk hoe professioneel dit orkest speelt. De Fancy Fiddlers spelen alle werken uit het hoofd. De gelijkheid is voortreffelijk, de zuiverheid en de muzikale drive ook, zeker wanneer je bedenkt dat spelen in de openlucht voor strijkers heel kwetsbaar kan zijn.

Alle werken werden ingeleid met een kort en treffend woordje door de leidster van het orkest, Coosje Wijzenbeek en dat deed zij tussen het publiek op de tribune. Het is een wonder hoe zij dit jeugdige gezelschap tot deze hoogte weet te brengen. Ze is al jarenlang de initiatiefneemster, viooldocente en inspirator voor zoveel viool- en altvioolleerlingen en ze treedt daarbij in de prachtige traditie van de vioolschool van Oskar Back en Davina van Wely. Bij haar zetten sterleerlingen als Janine Jansen en Rosanne Philippens hun vroege schreden op het vioolpodium.

Zomerconcert 2014

Met de opbrengst van het Zomerconcert 2014 zal het oude gebouw voor fysiotherapie gerenoveerd worden.

Zomerconcert 2013

De opbrengst van het Zomerconcert 2013 komt geheel ten goede aan de renovatie van de drie operatiekamers van Saint Francis Hospital.

Zomerconcert 2012

Met de opbrengst van het Zomerconcert 2012 wordt het bacteriologisch en het chemisch laboratorium in het Saint Francis Hospital kwalitatief verbeterd i.s.m. deskundigen van Tergooiziekenhuizen.

Daarnaast wordt ook bijgedragen aan een tweede jaar van de demonstraties van de “Integrated Solar Cooking” met uitbreiding naar de Rural Health Centres en scholen in de grotere dorpen van Katete-district.

Wilde Ganzen heeft de projecten goedgekeurd en draagt bij door de opbrengst te vermeerderen met 55% premie.

 

Zomerconcert 2011

In 2011 financieren wij met de netto-opbrengst van het concert een tweetal projecten:

  • Het tweede jaar van het driejarig Management Development Plan van Moving Management Foundation, Zeist. Het afgelopen jaar hebben zes ervaren zorgconsultants een aantal weken doorgebracht in de Oost-Provincie van Zambia om de managementteams in die ziekenhuizen te volgen en adviseren.

  • De bouw en inrichting van een verkoeverkamer bij de operatiekamer van Saint Francis’ Hospital kan ook worden gefinancierd dit jaar. Daardoor zal het aantal postoperatieve complicaties kunnen worden teruggedrongen. Er kunnen steeds complexere operaties worden uitgevoerd. Dat vraagt om betere postoperatieve zorg.

  • Wilde Ganzen draagt bij door de opbrengst te vermeerderen met 55% premie. Tevens controleert zij de projecten op duurzaamheid en transparantie.

 

Zomerconcert 2010

Voor 2010 zijn twee projecten aangevraagd:

De directie van het ziekenhuis vraagt financiering voor verbouwing van de huidige kinderkliniek tot algemene polikliniek. De huidige kinderafdeling verhuist aan het einde van dit jaar naar een nieuwe huisvesting die momenteel wordt gebouwd.

 

Het bestuur van het ziekenhuis vraagt om deelname aan een driejarige managementtraining. Ervaren zorgmanagers komen zonder betaling 2x per jaar 2-3 weken meelopen met de leiding van het ziekenhuis en van de opleidingsscholen voor verloskundigen en verpleegkundigen. Dit wordt door “Moving Management Foundation” aangeboden aan alle vijf kerkelijk gebonden ziekenhuizen in de Oost-Provincie. De verwachting is dat door kennisoverdracht van modern management en participatie van de medewerkers in de besluitvorming een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering zal ontstaan. Bij een positieve evaluatie na één jaar met resultatenmeting op targets zal ook in volgende jaren hieraan worden bijgedragen.

 

Zomerconcert 2009

De opbrengst van het Zomerconcert 2009 gaat naar een verbetering van de , een grote opvangruimte op het ziekenhuisterrein waar polikliniekpatiënten die van ver komen, onderdak vinden. Familieleden van opgenomen patiënten verblijven hier ook, dat zijn vooral moeders met kinderen.

Daarnaast worden vijftig Solar Cookers beschikbaar gesteld en in de Chada gedemonstreerd als een pilotproject om ontbossing rondom het ziekenhuis te bestrijden. Vrouwen leren om op zonne-energie te koken, dus zonder hout of houtskool. Zij nemen die ervaringen weer mee naar hun dorpen.Als deze pilot aanslaat, zullen deze Solar Cookers in een lokale werkplaats vlakbij het ziekenhuis worden geproduceerd en gedistribueerd. Zo wordt ook aan het vijfde millenniumdoel bijgedragen: “De bevordering van een duurzaam leefmilieu.”

 

Zomerconcert 2008

Het Zomerconcert van 2008 bracht na verdubbeling door NCDO en Wilde Ganzen bijna € 100.000 op. Dit bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van een generator, het slaan van twee waterputten en de aanschaf van de noodzakelijke pompen en er wordt een financiële bijdrage geleverd aan de bouw van een nieuwe kinderafdeling.

 

Zomerconcert 2007

Het 10e Zomerconcert bracht € 30.000 op! Met de bijdragen van Wilde Ganzen en NCDO komt een bedrag van ruim € 80.000 beschikbaar, waarvan o.a. een nieuwe personeelswoning wordt gebouwd en een kleine vrachtauto met aanhanger wordt aangeschaft. Ook kunnen de transpostkosten van 85 ziekenhuisbedden vanuit Tergooiziekenhuizen naar Katete hiermee gefinancierd worden.

 

Zomerconcert 2006

De netto-opbrengst van ca € 25.000, vermeerderd met de bijdragen van het NCDO en de Wilde Ganzen tot een bedrag van € 60.855, werd aangewend voor de vervanging van de gewone wasmachines door industriële wasmachines, de aanschaf van een multifunctionele Landcruiser, die tevens voor ziekenvervoer kan dienen. Ook werd de noodverlichting voor de diverse verpleegafdelingen van het Saint Francis' Hospital uitgebreid. 

 

Zomerconcert 2005-2004-2003

Het Zomerconcert 2005 was goed voor een netto-opbrengst van € 27.500. Met de bijdragen van het NCDO (€ 25.000) en de Wilde Ganzen (€ 14.332) was er totaal € 66.832 beschikbaar voor het Saint Francis’ Hospital in Katete, Zambia. Deze bijdrage werd gebruikt voor de inrichting van twee brandwondenunits in de chirurgische afdeling en voor de upgrading van de keuken door het aanschaffen van een nieuwe industriële kookinstallatie.

De opbrengst van het Zomerconcert 2004 is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe en grotere autoclaaf (sterilisator voor onder andere medische apparatuur), alsmede van een mangel voor het strijken van beddengoed.

Met de totaalopbrengst van het Zomerconcert 2003 werden twee ziekenzalen met bijbehorende klinieken gerenoveerd. Tevens hebben de wasafdeling en de keuken een grootonderhoudsbeurt gekregen.

Met de opbrengst van vorige Zomerconcerten is bijvoorbeeld de watervoorziening van het ziekenhuis uitgebreid door middel van een nieuwe diepwaterput met pomp en watertoren (met subsidie van Simavi) en is een student-hostel gebouwd voor de school van verpleeg- en verloskundigen.

Tevens zijn een aantal stafhuizen gebouwd, noodzakelijk om gekwalificeerde artsen en docenten te motiveren te komen en te blijven werken in SFH, de basis van de medische zorg. Daarnaast heeft achterstallig grootonderhoud aan waterpijpleidingen en energievoorzieningen plaatsgevonden.

De nieuwe projecten worden uitgevoerd onder leiding van de directie van het ziekenhuis

en zullen begeleid worden door ing. Paul Splint, die in voorgaande jaren ook heeft gewerkt aan de realisatie van bovengenoemde projecten in het Saint Francis’ Hospital.

 

bottom of page